Innovation Titans poprowadzi Cię na drodze do innowacyjnych usług przyszłości!

Projektujemy usługi skoncentrowane na potrzebach klienta, a jednocześnie dostarczające rozwiązania systemowe i zorientowane na przyszłość.

Działamy na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków polskiego i belgijskiego.

Nasze usługi

Projektowanie usług (service design) i innowacje

Poprawa dostarczanych usług oraz innowacje odgrywają niebagatelną rolę w przyciąganiu nowych i utrzymywaniu dotychczasowych klientów. Projektując usługi Innovation Titans tworzy oferty wartościowe dla klientów, angażujące pracowników oraz opłacalne biznesowo.

Doświadczenie
klienta

Poprawa satysfakcji klientów poprzez niwelowanie różnicy między oczekiwaniami a doświadczeniami.

Innowacje
w usługach

Rozwój nowych usług, produktów, modeli biznesowych. Rozwiązywanie istotnych problemów po stronie klienta.

Poprawa
procesów

Planowanie i poprawa usług. Współtworzenie, integracja strumieni wartości. Położenie nacisku na wartość dla klienta.

Transformacja
organizacji

Zmiana kultury organizacyjnej. Wzmocnienie roli pracowników. Przejście do zorientowanego na klienta, innowacyjnego myślenia o usługach.
 

Badania w projektowaniu i strategia

W celu tworzenia innowacyjnych usług niezbędne jest gruntowne zrozumienie świata użytkowników.

Dlatego w badaniach prowadzonych na potrzeby projektowania Innovation Titans stosuje badania społeczne opisujące i wyjaśniające istotne doświadczenia ludzkie. Umożliwiają one wgląd (insighty) niezbędny do poprawy usług, innowacji, jak i wspierający planowanie strategiczne.

Futures Thinking

W Innovation Titans jesteśmy przekonani, że badania nad przyszłością pomagają organizacjom poszerzyć perspektywę, spojrzeć dalej niż na kolejny kwartał. Umożliwiają lepiej zrozumieć nadchodzące zmiany, wcześnie dostosować się do nich. Informują o zagrożeniach, ale i o szansach. Wspierają podejmowanie decyzji strategicznych, o długoterminowym znaczeniu.