Innovation Titans

Jesteśmy firmą doradczą, która pomaga organizacjom tworzyć innowacyjne produkty, usługi i doświadczenia. Prowadzimy projekty m.in. przy wykorzystaniu service design, design thinking, futures thinking oraz design research. Doradzamy, zarządzamy projektami, facylitujemy warsztaty, prowadzimy badania konsumenckie (designowe) i szkolenia. W ramach prowadzonych projektów ściśle współpracujemy z naszymi klientami oraz włączamy w prace szerokie grono interesariuszy.

Firma Innovation Titans została założona w 2017 roku przez Tomasza Bieńkowskiego na bazie jego doświadczenia zawodowego w projektowaniu usług, doradztwie biznesowym, zarządzaniu innowacjami, marketingu, przy projektach badawczo-rozwojowych oraz inwestycjach w startupy. Nasz podstawowy obszar działalności obejmuje Polskę oraz Belgię.

Misja

Misją Innovation Titans jest pomoc doradcza w tworzeniu innowacji, w szczególności w sektorze usług.

Wsłuchując się w Wasze potrzeby, potrzeby Waszych klientów tworzymy właściwy klimat dla współpracy i innowacji.

Wizja

W Innovation Titans jesteśmy przekonani, że aby skutecznie konkurować w perspektywie długoterminowej konieczne jest zrozumienie przyszłości rynku. Aby wykorzystać potencjał zmian społecznych i technologicznych, szukamy rozwiązań nastawionych na potrzeby ludzkie, systemowych i zorientowanych na przyszłość.

Poprowadzimy Cię na drodze do innowacyjnych usług przyszłości!

Nasze wartości

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Przestrzegamy zasady etyczne. Dbamy o bezpieczeństwo, prywatność i komfort wszystkich interesariuszy.

Przywództwo intelektualne

Pasjonujemy się innowacjami oraz sektorem usług. Dlatego dzielimy się naszą wiedzą, działamy w profesjonalnych stowarzyszeniach, nie zapominając przy tym o ustawicznym rozwoju własnym.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz jak współtworzymy Service Design Network Poland Chapter.

Ciekawość
i kreatywność

Na każde wyzwanie z którym się mierzymy patrzymy w świeży sposób. Zadajemy odważne pytania, tworzymy nieszablonowe rozwiązania.

Szczerość i bezpośredniość

Tworzymy warunki sprzyjające rozmowie na ważne, ale niewygodne tematy.

Prostota
rozwiązań

Do złożonych problemów podchodzimy w systemowy sposób, stawiając na prostotę i efektywność rozwiązań.

Zorientowanie na człowieka

Stawiamy człowieka w centrum procesu tworzenia usług. Bierzemy pod uwagę potrzeby wszystkich interesariuszy.

Nastawienie na rozwiązania

Celem naszej pracy jest wsparcie w tworzeniu wartości i rozwiązywaniu problemów. Stąd, jesteśmy szczególnie zainteresowanie projektami, przy których wdrożeniu możemy uczestniczyć.

Szybkość
działania

Unikamy zbędnych działań i długich procesów. Stawiając na prostotę oraz iteracje skracamy czas projektów do minimum, podnosząc zarazem efektywność.

Branie
odpowiedzialnosci

Wyciągamy wnioski. Nie jesteśmy nieomylni – przyznajemy się do błędów i je naprawiamy.

Nasze uzupełniające kompetencje

Design
Thinking

Podejście do projektowania i rozwiązywania złożonych problemów skoncentorwane na potrzebach ludzkich.

Doświadczenie
klienta

Projektowanie i zarządzanie punktami styku użytkownika z usługą. Tworzenie niezapomnianych wrażeń. Facylitacja doświadczeń zmieniających człowieka.

Marketing
usług

Marketing dostosowany do specyfiki usług, skoncentrowany na użytkownikach, pracownikach i zarządzaniu. Stanowi podwaliny projektowania usług.

Ekonomia behawioralna
i grywalizacja

Mechanizmy odpowiedzialne za motywację, podejmowanie decyzji i zmianę zachować.

Myślenie
systemowe

Strukturyzowanie złożonych problemów ludzkich. Efektywne rozwiązywanie najważniejszych z nich. Podstawa badań nad przyszłością oraz zaawansowanego projektowania usług.